Mød Maja og Casper

Hvordan gør I en forskel?

Vi har meget gode muligheder for at gøre en forskel på Krabben. Børnene og de unge, som bor her, har komplekse problemstillinger. De kan have uhensigtsmæssig adfærd, for eksempel kan de være udadreagerende, når verden bliver for uoverskuelig for dem. Bl.a. derfor har vi en 1:1 normering, altså en pædagog pr. barn. Det gør, at vi får meget tætte relationer med børnene, og det er i disse relationer, vores mulighed for at gøre en forskel især ligger. For når vi med vores faglighed i ryggen skaber de gode relationer, viser vi tydeligt børnene og de unge, at vi gerne vil dem, at vi altid er der for dem og gerne samler dem op igen, når verden nok en gang er væltet. Vi ser mennesket bag ved den udadreagerende adfærd, og det skal der til for at gøre en forskel her.

Selv om børnenes og de unges uhensigtsmæssige adfærd selvfølgelig ikke er rettet mod os personligt, men er tegn på, at mennesket bagved har brug for støtte, kan man som medarbejder godt blive fyldt op. Det er arbejdspladsen heldigvis gearet til: Vi har både kollegial og sagssupervision, hvor vi behandler episoderne udefra og på den måde får belastningerne afmonteret. Vi har også konfliktvejledere, som giver sparring i forhold til at forebygge og løse konflikter. Ikke mindst får vi tilbudt ret massiv efteruddannelse, som klæder os rigtigt godt på til arbejdet på Krabben.

Også det gode kollegaskab er en vigtig faktor, når vi taler om at være godt klædt på til arbejdet. At vi har og er kolleger, som ser, hører og tager vare på hinanden, er helt afgørende for, at vi kan levere et godt stykke arbejde. Vi – og ikke mindst børnene og de unge - er afhængige af, at vi alle arbejder godt sammen. Vi har stærke kollegiale bånd på Krabben, og de spiller en væsentlig rolle i arbejdet med at gøre en forskel for børnene og de unge.

Hvad kan nyansatte glæde sig mest til på Krabben?

Oplevelserne sammen med børnene og de unge. Her sætter vi virkelig pris på de små sejre, som vi måske skal arbejde hårdt og længe på for at få i hus. Og når de så er der – det er så fedt!
Og så de fantastisk gode muligheder, vi har for faglig kompetenceudvikling. Vi får tilbudt så meget, så hvis man går efter faglig udvikling, er Krabben – og Specialbørnehjemmene i det hele taget – et godt bud på en arbejdsplads.