Hils på Line

Hvad motiverer dig i dit arbejde?

Der er mange forskellige faktorer, som motiverer mig i mit arbejde på Krabben.
Først og fremmest så trives jeg i, at ingen dage er ens, jeg vil rigtig gerne udfordres fagligt hver dag. Børnene og de unge på Krabben er meget komplekse, hvilket også betyder, at de har rigtige mange belastningsfaktorer, som påvirker deres dag. Dette betyder, at jeg hver dag i de fleste situationer har behov for at ‘kigge’ i min faglige rygsæk og samtidige være kreativ i brugen heraf.

Jeg motiveres af at skulle sætte mine faglige kompetencer i spil hver dag - og med viden om, at fagligheden på Krabben vægtes højt. Så alle får tilbudt neuropædagogisk-psykologisk efteruddannelse efter et par år. Dette jeg har selv været på, ligesom jeg også har været på autismespecialisering.

Vi bruger enorm meget tid på at se bag om adfærden. Hvad ligger til grund for den adfærd, der udspilles i den givne situation? Ingen adfærd opstår i et vakuum, men i en relation til andre eller omverden. Dette synes jeg personligt og fagligt er ekstremt spændende, og det er ligeledes en motivationsfaktor i mit arbejde. For kan vi som personale, ændre på ‘bare’ små ting i vores tilgang til den enkelte, som dermed vil kunne medføre en kæmpe positiv ændring for den enkelte. Ja, så vi da i den grad lykkedes.

Derudover motiveres jeg helt klart af stjernestunder med den enkelte. Børnene og de unge her har 1:1 normering. Det betyder, at du i den konkrete situation kan lægge al fokus på den enkelte og jeres relation. Det samspil, der kan opstå her, og det fælles tredje, vi har sammen - det giver mig så meget energi og noget, jeg kan leve længe på.
Stjernestunder for mig kan være alt fra et blik, et smil, samspillet under et måltid eller i en personlig pleje-situation til aktiviteter, hvor vi kan sidde sammen, og barnet læner sig op ad mig, mens der bliver læst højt, eller vores samspil i køkkenet, når vi bager en kage sammen.

Sidst, men ikke mindst, så har jeg følelsen af. at det jeg giver af mig selv - det får jeg dobbelt igen.

Din tre bedste råd til nye medarbejdere?

”Spørg” det er et af de vigtigste råd. Spørg, spørg og atter spørg. Jeg vil tusinde gange hellere have en masse spørgsmål end ingen eller få. Spørgsmål betyder, at du forholder dig til de informationer, du får, og samtidig reflekterer over dem. Jeg vil blive langt mere bekymret, hvis man ingen spørgsmål ville have.

”Vær åben om, hvad du synes er udfordrende.” Ingen kan det hele - og det er i princippet heller ikke meningen. Vær åben om, hvad du synes er udfordrende - så kan vi langt nemmere hjælpe dig i den givne situation.

”Vær holdspiller og tag imod hjælp.” Vi vægter relationsskifte rigtig højt på Krabben, så vi hele tiden kan formå at bevare et roligt nervesystem sammen med den enkelte. Man skal derfor kunne tage imod hjælp - et skifte - og ikke tænke dette som et nederlag, tænke, at man ikke klarede den pågældende situation selv. En af vores vigtigste opgaver er at hjælpe den enkelte. I dag er det måske dig, der har brug for skiftet - og i morgen kan det være dig, som i stedet hjælper mig.