Hils på Finn

Hvad kan man være nysgerrig på på Nygården?

Der er mange ting at være nysgerrig på, meget man kan nørde med her på Nygården.
Et eksempel er knyttet til de kommunikative udfordringer, som børnene, som bor her, har. Nogle kommunikerer på et relativt højt niveau, andre har et lavt niveau, mens andre igen ligger midt imellem. De forskellige niveauer stiller krav til os medarbejdere om at finde de bedst mulige veje til at nå børnene, både kommunikativt, men også pædagogisk. Vi skal afprøve vores kompetencer, hele tiden søge at finde den bedst mulige vej. Og hvad der virker i dag, er muligvis ikke gangbart i morgen. Så afprøver vi igen. Og igen, hvis nødvendigt. Blandt andet den del af arbejdet er jeg nysgerrig på.
Man kan også være nysgerrig på at skubbe lidt til ”plejer”. Måske sætte andre aktiviteter end de sædvanlige i gang. Jeg har for eksempel arrangeret, at vi skulle grille hver dag i vinterferien. Ikke nødvendigvis med alle omkring grillen à la sommergrillaften. Men vi skulle grille hver dag, både for at prøve noget nyt, og også for at få gang i mere udeliv. Det blev en succes.
Både ledelse og medarbejdere her er meget åbne for nye idéer, som skubber til ”plejer”, så det er bare med at blive ved med at være nysgerrig på, hvad man evt. kan gøre anderledes.

Et par gode råd til nye medarbejdere?

Vær åben og modtagelig over for stedet og arbejdet her. Ingen kan vide alt fra start af. Vær åben over for at lære.
Sig tak til kollegerne. De irettesætter dig ikke, de giver dig gode råd, hvis de kommenterer dit arbejde. De har den viden, du måske ikke har fra start af. Du har brug for den viden, og dine kolleger deler gerne ud af deres.
Vid, at relationer er det bærende i alt, hvad vi arbejder med.