Ydelser og matchning

Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands tilbud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen 0-18 år.
Tilbuddet er oprettet efter Lov om Social Service, § 66, stk. 1, nr. 7.

Forskellige former for ophold

Vi tilbyder fire forskellige former for ophold:

  • Døgnophold med eksternt dagtilbud
  • Aflastningsophold med eksternt dagtilbud
  • Døgnophold for sygeplejekrævende børn og unge med internt dagtilbud
  • Aflastningsophold for sygeplejekrævende børn og unge med internt dagtilbud

Kategorier

Inden for hver målgruppe er der flere kategorier, der er udtryk for forskellige støttebehov og dermed indsats til barnet/den unge. Et barn kan igennem sit ophold på Specialbørnehjemmene derfor godt skifte kategori med tilsvarende ydelse inden for en målgruppe alt efter udvikling i funktionsniveau, men ikke skifte målgruppe.