Mød Liselotte

Hvad kan du sige om fagligheden på din arbejdsplads?

Den er høj. Vi er et højt specialiseret tilbud, og når man er det, er det helt afgørende, at fagligheden har et højt niveau. Derfor har ledelsen ved Specialbørnehjemmene også et konstant fokus på, at vi efteruddanner os, så vores kompetencer til hver en tid svarer til de behov, som børnene og de unge her har.

Vi har næsten alle sammen en efteruddannelse i neuropædagogik og -psykologi. Derudover har vi taget mange forskellige kurser mv., som ruster os endnu bedre til vores arbejde. Det kan bl.a. være kurser i autismespecialisering og ICDP, som er en relations- og ressourceorienteret pædagogik, der fokuserer på det gode samspil mellem børnene og pædagogerne. Jeg er også en af flere, som har uddannet os til konflikthåndteringsvejledere, eksempelvis.
Jeg synes, at det er rigtigt godt at arbejde et sted, hvor der er høje krav til fagligheden.

Ud over, at vi hele tiden uddanner og udvikler os fagligt, så har vi også et stort fokus på tværfaglighed på Søhuset. Børnenes behov kalder på flere forskellige fagligheder, og det er børnenes behov, som er i centrum her.

Det kan måske lyde overvældende med alle de faglige krav, hvis man er ny medarbejder. Men man må endelig ikke lade sig skræmme, for vi har et solidt introprogram, hvor alle nye bliver godt og grundigt klædt på til opgaven. Her er der plads til at være ny med mange spørgsmål, tvivl osv. Vi ”gamle” er mere end klar til at hjælpe.

Hvad er dit bedste råd til nyansatte?

Bring dig selv i spil! Og læg mærke til de små pædagogiske stjernestunder, som du får sammen med børnene. De er guld værd. Det er bare fedt at arbejde her.

Og bemærk i øvrigt alle fordelene ved vores arbejdstider, som jo både ligger i dag- og aftentimerne, nogle weekender og helligdage. De betyder bl.a., at du kan holde hverdagsfri med jævne mellemrum. Også flere dage i træk uden at skulle bruge feriedage på det.