Målgruppe 1 - Kategori 2

Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved, at de har massive fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

De har massive vanskeligheder ved at regulere arousal og udfordringer med at forarbejde sensoriske informationer. Det betyder, at disse børn/unge let overstimuleres, hvilket kan resultere i fysisk sygdom og psykisk mistrivsel.

Børnene/de unge i denne kategori behov for massiv skærmning af ydre stimuli, samt massivt behov for omsorg og pleje i forhold til alle områder.

Støttebehovet for børnene og de unge i kategori 2 er fuldstændigt.

Kategorien er på følgende afdelinger:

 

Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelse for Målgruppe 1 - Kategori 2