Målgruppe 1 - Kategori 3

Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved, at de har massive fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. 

De har svære sundhedsmæssige vanskeligheder. Derudover har de massive vanskeligheder ved at regulere arousal og udfordringer med at forarbejde sensoriske informationer. Det betyder, at disse børn/unge let overstimuleres, hvilket kan resultere i fysisk sygdom og psykisk mistrivsel.

Børnene/de unge i denne kategori har behov for massiv skærmning af ydre stimuli, samt massivt behov for omsorg og pleje i forhold til alle områder. Børnene/de unge har derudover behov for sygeplejefagligbistand. Der kan være tale om børn/unge, der har behov for terminal pleje.

Støttebehovet for børnene og de unge i kategori 3 er fuldstændigt.

Kategorien er på følgende afdeling:

 

Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelse for Målgruppe 1 - Kategori 3
Ydelsesbeskrivelse for Målgruppe 1 - Kategori 3, § 107