Målgruppe 1 - Kategori 1

Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved at have omfattende fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De er afhængige af mange hjælpemidler og har oftest intet verbalt sprog. De har i periode vanskeligt ved at håndtere forstyrrende stimuli og regulere arousal.

Børnene/ de unge har et stort/fuldstændigt behov for omsorg og pleje i forhold til alle områder.

Støttebehovet for børnene og de unge i kategori 1 er stort til fuldstændigt.

Kategorien er på følgende afdelinger: 

 

Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelse for Målgruppe 1 - Kategori 1