Målgruppe 2 - Kategori 1

Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved, at de har lette fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Børnene/de unge har behov for varierende støtte eller guidning i forhold til ADL-områder samt støtte til at indgå i kontakt og sociale relationer.

Støttebehovet for børnene og de unge i kategori 1 er let til moderat.

Kategorien er på følgende afdelinger:

 

 Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelse for Målgruppe 2 - Kategori 1