Takster

Gældende takster for 2023 fremgår af takstbilaget, som findes på Specialsektorens hjemmeside.