Målgruppe 2 - Kategori 3

Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved, at de har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i varierende grad og har en række tillægsdiagnoser som eksempelvis gennemgribende udvikling-, opmærksomheds- og eller tilknytningsforstyrrelser.

De har betydelige udfordringer med impulskontrol, sociale normer og samværsregler og har i nogle situationer problemskabende adfærd.

Børnene/de unge har i perioder behov for skærmning samt betydelig støtte ift. at forstå og agere i et socialt samspil.

Støttebehovet for børnene og de unge i kategori 3 er stort til fuldstændigt

Kategorien er på følgende afdelinger:

 

Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelse af Målgruppe 2 - Kategori 3