Målgruppe 2 - Kategori 4

Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved, at de har nedsat fysiske og psykisk funktionsevne og har en række tillægsdiagnoser som eksempelvis gennemgribende udvikling-, opmærksomheds- og/eller tilknytningsforstyrrelser.

De har en massiv problemskabende og impulsstyret adfærd samt en generel konfliktfyldt interageren med deres omgivelser.

Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved, at de har nedsat fysiske og psykisk funktionsevne og har en række tillægsdiagnoser som eksempelvis gennemgribende udvikling-, opmærksomheds- og/eller tilknytningsforstyrrelser. De har en massiv problemskabende og impulsstyret adfærd samt en generel konfliktfyldt interageren med deres omgivelser.

Børnene/de unge har behov for omfattende skærmning samt fuldstændig støtte til at agere i kortvarig kontakt og samspil.

Støttebehovet for børnene og de unge i kategori 4 er fuldstændigt.

Kategorien er på følgende afdeling:

Metoder og tilgange
Ydelsesbeskrivelse for Målgruppe 2 - Kategori 4 
Takster