Målgruppe 2 - Kategori 2

Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved, at de har moderate fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. 

Børnene/de unge har behov for støtte eller guidning i forhold til ADL-områder samt støtte til at vedligeholde og udvikle kompetencer inden for det sansemotoriske, motoriske, sociale og kommunikative felt.

Støttebehovet for børnene og de unge i kategori 2 er stort.

Kategorien er på følgende afdelinger:

 

Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelse for Målgruppe 2 - Kategori 2