Det faglige arbejde på Nygården

På Nygården arbejder vi ud fra et helhedssyn og en relationistisk tilgang til vores børn og unge.

Det er i relationerne mellem mennesker, at udvikling finder sted. Vi har øje for det enkelte barns/unges ressourcer og kompetencer i samspillet med andre børn/unge og voksne. Det er vigtigt for os, at der er ligeværdighed og anerkendelse af børnene/de unge, og at vi udvikler relationen mellem børnene/de unge og de voksne.

Personalet er den ansvarlige for relationen. Vi bruger forskellige faglige tilgange til afdækning af det enkelte barns/unges ressourcer og kompetencer. Vi bruger bl.a. iagttagelser/observationer og udviklingsprofiler/beskrivelser.

Det faglige arbejde