Sådan får du indflydelse

Statusmøder

På baggrund af kommunens handleplan jf. SEL § 140 udarbejder Specialbørnehjemmene to gange årligt statusbeskrivelser i ICS-skabelon for fastboende børn og unge. Statusbeskrivelsen fremlægges på møde mellem forældremyndighedsindehavere, rådgiver, andre professionelle omkring barnet/den unge, kontaktpersoner, fysioterapeut, afdelingsleder og evt. fagkonsulent.

For børn og unge i aflastningsophold efter § 52 udarbejdes statusbeskrivelsen to gange årligt.

Statusbeskrivelsen medvirker til at sikre sammenhæng i indsatsen og øge den faglige opmærksomhed på, hvilke pædagogiske indsatser der virker i forhold til det enkelte barn/unge.