Aflastningsophold

Fordeling af aflastningsdøgn

Aflastningsdøgnene fordeles 3 gange om året ved, at aflastningsfamilierne indsender ønsker om aflastningsdøgn for den kommende periode til afdelingslederen. Ved hver fordeling skal der fordeles 1/3 af de bevilgede døgn. Antal weekender er afhængig af antal bevilgede døgn. 

Ved planlagte operationer, der er kendt af Specialbørnehjemmene 8 uger før aflastningsopholdet, kan de fordelte døgn afmeldes. I samarbejde med afdelingslederen skal det afgøres om disse døgn kan omplaceres. Såfremt dette ikke er en mulighed, vil der ske en reduktion i betalingsaftalen.

Et aflastningsophold starter kl. 12.00 og slutter den sidste dag kl. 10.00. I perioden 24. december kl. 10.00 til 27. december kl. 12.00 er der lukket for aflastning. 

 

Skole/SFO/børnehave

På skoledage kan børnene/de unge modtages på afdelingen fra kl. 14.30.

I skoleferier skal børnene/de unge bibeholde deres fritidstilbud (SFO) eller børnehave. Børnene/de unge kan modtages på afdelingen fra kl. 14.30.