Værdier og målsætninger

Ved Specialbørnehjemmene arbejder vi for at have børnene/de unge i centrum i hjemlige omgivelser.

Vision og mission for Specialbørnehjemmene

Vi arbejder også for at skabe Danmarks bedste arbejdsplads kendetegnet ved en stærk samlet organisation, unikke koncepter med høj faglighed og fortsat udvikling af såvel ydelser som personale inden for Specialbørnehjemmenes ydelsesområder.

 

Menneskesyn

Ved Specialbørnehjemmene arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn med udgangspunkt i de humanistiske tanker samt et defineret værdigrundlag. Alle mennesker er noget helt særligt, med sin helt egen historie og sin egen måde at bruge sine sanser og opleve verden.
  • Alle vores handlinger udspringer af den relationelle sammenhæng, som de indgår i. Al identitet skabes gennem relationer. Holdninger, meninger og udvikling skabes gennem sprog og interaktion mellem mennesker.
  • Alle mennesker er unikke personligheder, som stiller store krav til den individuelle tilrettelagte indsats.
  • Alle mennesker har ret til indflydelse på eget liv, i det omfang den enkelte formår.

 

Værdier

Værdierne udgør et fælles afsæt og en ramme for organisationen således, at værdierne afspejles i vurderinger, beslutninger og handlinger. Værdierne afspejles ligeledes i det daglige, nære samspil med børnene/de unge samt i samarbejdet med forældre, kolleger og andre samarbejdspartnere.

  • Indflydelse: Vi tager fælles ansvar for et aktivt samarbejde og en åben dialog.
  • Tillid: Vi har en gensidig tillid uanset om samarbejdsrelationerne er op, ned, til siden eller ud.
  • Ordentlighed: Vi er ordentlige i det vi siger og gør og med gensidig respekt.
  • Professionalisme: Vi er professionelle og arbejder for at løse vores opgaver med høj faglighed, kvalitet, effektivitet og menneskelighed.

 

Mission, vision og værdier i Specialsektoren