Fagprofessionelle

Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands tilbud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen 0-18 år. 

Tilbuddet er oprettet efter Lov om Social Service, § 66, stk. 1, nr. 7. 

Vi tilbyder fire forskellige former for ophold:

 • Døgnophold med eksternt dagtilbud
 • Aflastningsophold med eksternt dagtilbud
 • Døgnophold for sygeplejekrævende børn og unge med internt dagtilbud
 • Aflastningsophold for sygeplejekrævende børn og unge med internt dagtilbud

Specialbørnehjemmene overgår den 1. oktober 2017 til en ny ydelsesstruktur. Formålet med den nye ydelsesstruktur er at skabe et mere præcist match mellem barnets/den unges støttebehov og de indsatser, der gives inden for de forskellige former for ophold. Samtidig er ambitionen, at den nye ydelsesstruktur skal give øget fleksibilitet ved ændringer i børnene/de unges støttebehov. Den nye struktur tager udgangspunkt i iCS-tankegangen for at sikre et fælles grundlag for dialog med kommunen.

Specialbørnehjemmenes ydelser inden for de forskellige typer af ophold er opdelt i to målgrupper alt efter, hvad der overordnet kendetegner typen af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som børnene/de unge har.

Børnene/de unge i målgruppe 1 er kendetegnet ved at have nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. De er immobile med behov for mange hjælpemidler og har stort behov for omsorg og pleje. Børnene/de unge har ofte sundhedsmæssige vanskeligheder.

Børnene/ de unge i målgruppe 2 er kendetegnet ved at have nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er tale om mobile børn, hvor den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne ofte kommer til udtryk i form af problemskabende adfærd og udfordringer i forhold til at interagere med omverdenen.

Inden for hver målgruppe er der flere kategorier, der er udtryk for forskellige støttebehov og dermed indsats til barnet/den unge. Et barn kan igennem sit ophold på Specialbørnehjemmene derfor godt skifte kategori med tilsvarende ydelse inden for en målgruppe alt efter udvikling i funktionsniveau, men ikke skifte målgruppe.

Specialbørnehjemmene, Fællesfunktionen

Telefon

97 64 52 10

Kollegievej 1
9000 Aalborg

Målgruppe 1

 • Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved at have omfattende fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De er afhængige af mange hjælpemidler og har oftest intet verbalt sprog...
 • Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved, at de har massive fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De har massive vanskeligheder ved at regulere arousal og udfordringer med...
 • Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved, at de har massive fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De har svære sundhedsmæssige vanskeligheder. Derudover har de massive vanskeligheder...

Målgruppe 2

 • Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved, at de har lette fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De har udfordringer i forhold til at forstå sig selv og egen situation og kan...
 • Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved, at de har moderate fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De har i perioder vanskeligt ved at håndtere forstyrrende stimuli og regulere...
 • Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved, at de har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i varierende grad og har en række tillægsdiagnoser som eksempelvis gennemgribende...
 • Børnene/de unge i denne kategori er særligt karakteriseret ved, at de har nedsat fysiske og psykisk funktionsevne og har en række tillægsdiagnoser som eksempelvis gennemgribende udvikling-, opmærksomheds...

Matchning

For at anvende regionens tilbud, skal du benytte et af regionens matchningsskemaer.

Gå til matchnings-procedurer og skemaer